DRUGA I TREĆA PALATALIZACIJA

 

Druga palatalizacija (Sibilarizacija)

 
Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj zadnjonepčani (velarni) suglasnici k, g, h prelaze u sibilante c, z, s. Glasovi k, g, h najčešće prelaze u c, z, s ispred nastavka -i.
 

K Ispred i C
G Z
H S

 
K:C
■ Sibilarizacija u nominativu množine: đak-đaci, junak-junaci, vojnik-vojnici, oblak-oblaci;
■ Sibilarizacija u dativu jednine: majka-majci, djevojka-djevojci, ruka-ruci, Amerika-Americi;
■ Sibilarizacija kod glagola: rekoh-reci, pekoh-peci, utekoh-uteci.


Odstupanja od sibilarizacije: baki, a ne baci, seki, a ne seci, čestitki, a ne čestici, tački, a ne tačci, mački, a ne mačci, igrački, a ne igračci, patki, a ne patci, motki, a ne motci, Anki a ne Anci, Branki a ne Branci, Zorki a ne Zorci.

Dubleti: U nekim riječima pravilna je upotreba riječi u kojima je izvršena promjena, kao i u onima u kojima nije došlo do promjene: bitki/bici, pripovijetka/ pripovijeci, maski/masci, freski/fresci, guski/gusci, kćerki/kćerci.

G:Z (bubreg-bubrezi, kovčeg-kovčezi, noga-nozi, pruga-pruzi, tuga-tuzi)

Odstupanja od sibilarizacije (aga-agi, vaga-vagi, liga-ligi, Zaga-Zagi, droga drogi, tezga-tezgi, kuga-kugi, kolega-kolegi)

Dubleti: slugi/sluzi.

H:S (orah-orasi, siromah-siromasi, Čeh-Česi, Vlah-Vlasi : kada se misli na etničku pripadnost, a vlah-vlasi kada je riječ o stočarskim skupinama ljudi)

Odstupanja od sibilarizacije: psiha-psihi.

Dubleti: snahi/snasi, epohi/eposi.
 

Treća palatalizacija

 
Treća palatalizacija je glasovna promjena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K,G,H ispred A prelaze u zubne suglasnike C, Z, S.
 

K Ispred a C
G Z
H S

 
Do treće palatalizacije dolazi pri promjeni svršenih glagola (koji u osnovi imaju zadnjonepčane suglasnike k,g, h) u nesvršene, pod uticajem sufiksa -a-:
maći : mak-a-ti > mik-a-ti > micati
taći: tak-a-ti > tik-a-ti > ticati
presjeći : presijekati > presijecati
oteći: o-tek-a-ti >o-tik-a-ti > oticati
ispreći: is-preg-a-ti > isprezati